Aardstralen Zeeland - hoofdpagina

Iedereen is zich tegenwoordig bewust van de aanwezigheid van stralen en stralingen. Er zijn diverse stralingen zoals zonnestraling, röntchen, infrarood en radio en televisiestralen. Maar er is nog een andere straling, een gevaarlijke straling, dit zijn stralen uit de bodem. De zogenoemde aardstralen.

Wat zijn aardstralen?

Aardstralen zijn een vorm van straling afkomstig uit de aarde (bodemstraling). Aardstralen zijn met het menselijk oog niet waarneembaar. De aardstralen kunnen diverse negatieve invloeden hebben op de gezondheid van de mens. Het gaat hierbij om een verstorend effect op de gezondheid wanneer men lange duur aan deze stralen wordt blootgesteld. Er bestaat geen twijfel meer over het bestaan van stralingen en stralen. Er kan daarbij worden gedacht aan ondermeer zonnestralen en infrarode en ultraviolette stralen.

Waardoor worden aardstralen veroorzaakt?

Aardstralen stijgen op uit de aardkorstbreuken die miljarden jaren geleden zijn ontstaan bij het afkoelingsproces van de aarde.

Wat zijn de risico’s van aardstralen?

Aardstralen kunnen vele negatieve effecten veroorzaken op de gezondheid van mensen. Zij worden dan ook in verband gebracht met een groot aantal gezondheidsklachten, zoals slaapproblemen, hoge bloeddruk, stress, hoofdpijn en vermoeidheid. Kijk voor een uitgebreide opsomming van de gevaren en risico’s bij “gevaren van aardstralen”.

Wat kun je zelf tegen aardstralen doen?

Aardstraling laat zich niet verwijderen, maar kan wel afgevangen worden door het plaatsen van speciale potten. Ook kunnen de stralen worden getransformeerd naar positieve energie / straling, zodat mensen die aan deze straling worden blootgesteld niet langer de negatieve gezondheidseffecten ervaren. De werkwijze voor het oplossen van aardstralen vindt u op de pagina: “oplossing tegen aardstralen”.

Wij kunnen aardstralen traceren en aanpakken!!!

Ziekten die ontstaan zijn door de aardstralen, zijn heel vaak therapiresistent, dwz dat de effecten van behandeling uitblijven of beperkt zijn zolang de BRON niet weggenomen wordt. Aardstralen zelf kunnen niet verwijderd worden, deze zitten in de aardkorst. Dit is enkel op te lossen door te verhuizen. Maar ze kunnen wel afgevangen of herleid worden. Wij hebben speciaal ontwikkeld materiaal die waarborgt dat de aardstralen afgevangen worden.

U kunt ons materiaal GRATIS (enkel tegen betaling van borgsom) in bruikleen gebruiken. U zult zien dat de klachten als gevolg van de aardstralen verdwijnen. U kunt dus gratis het materiaal testen. Zo kunt u beslissen of het voor u werkt en u het materiaal aanschaft. Tot nu toe heeft 95% van alle mensen het materiaal aangeschaft omdat ze zienderogen opknapten!!